Ett litet tangolexicon

I argentisk tango finns det många termer på spanska och här är några som är de vanligaste. De kan vara till stor hjälp åt dig i början.

Abrazoomfamning, närhållning. En av tangons grundegenheter där paret dansar i närläge, ofta kind mot kind.

Barridasläpning. En släpning längs golvet där den ena partnern föser den andra partnerns fot med sin egen fot.

Boleo – ”kast, släng”. Karaktäristisk benrörelse som är en av tangons stora kännemärken. Med ett avslappnat men ändå kontrollerat ben lyfts kvinnans (eller ibland mannens) fot från golvet samtidigt som hennes (eller hans) pivotering ändrar riktning. Foten kan också lämna på golvnivå och då görs en skarp halvcirkel med foten.

Calecitakarusell. Mannen tar kontroll över kvinnans balans och svänger kvinnan kring hennes mittaxel medan hon står på en fot (med andra foten kan hon göra krusiduller).

Cortinakort paus. Cortinan förekommer på danskvällarna eller i milongan. Med cortinan meddelar man att tandan är slut och paren byter om under cortinan.

Cruzadakors. Ett tangosteg då följaren lägger sina fötter i kors.

Ganchokrok. Kvinnan eller mannen låter sitt ben möta partnerns ben i en oavbruten rörelse. Det böjs då och blir en krok kring partnerns ben, men studsar genast tillbaka och ganchon upplöses.

Girovändning. Kvinnan rör sig runt mannen och upprepar stegsekvensen framåt – sidan – bakåt – sidan.

Milongamilonga. Milongan har två syften: det kan vara en dansstil som är lekfull och en snabbare version av tangon. Milongan är också en danskväll då man klär up sig elegant och man dansar en tanda (se förklaring nedanför) med en partner. I milongan kan man uppleva den argentiska tangons djupaste upplevelse. Milongas arrangeras runt hela världen.

Ochoåtta. Kvinnan (och ibland mannen) pivoterar mellan varje steg och beskriver en rörelse som påminner om en åtta.

Paradastopp. Ett stopp i dansen, där mannen ofta sätter sin fot tätt intill kvinnans fot.

Sandwich (mordida)sandwich. Mannen placerar sina båda fötter på golvet tätt kring kvinnans ena fot, så att det liknar en dubbelsmörgås.

Tandatanda. En tanda består av vanligtvis av 3-4 tangostycken då man dansar med samma partner och tolkar musiken med improvisation i olika stegsekvenser.

QR Code Business Card