Tangosta

Tangosta

Argentiinalainen tango on syntynyt kaihosta ja tunteesta. Se on moniulotteinen tanssi, jossa musiikin tulkitseminen tanssikuvioin ja tuntein on olennainen osa tanssia. Argentiinalainen tango on pohjimmiltaan hyvin intohimoinen tanssi verrattuna suomalaiseen tangoon. Musiikki on elävää, ja se antaa paljon mahdollisuuksia improvisoida tanssista omannäköisen tulkinnan. Parhaimmillaan se on vuoropuhelu naisen ja miehen välillä, jossa mies luonnostelee tanssin ja nainen koristelee sen. Ketä kerran rakastuu tähän tangolajiin, saa ilokseen todeta, että tämä rakkaus kestää koko loppuiän. Tervetuloa opettelemaan tangon saloja yhdessä muiden samanhenkisten kanssa!

Argentiinalaisen tangon tanssijoita milonga-illassa.